Vi förstår danska
0046-40-234030|centrum@tand.org
Loading...
Tandhygienist 2017-04-14T22:44:57+00:00

Tandhygienistbehandling

Vår tandhygienist har lång erfarenhet av förebyggande tandvård, tandlossnings sjukdomar och problem som kan uppstå med implantatbehandlingar. Vi utför även borttagning av missfärgningar och tandblekning.

FÖREBYGGANDE TANDVÅRD

Tandhygienisten arbetar framförallt med att förebygga karies och parodontit (tandlossning). Detta sker genom att informera patienten om vikten av att sköta sin munhygien på bästa möjliga sätt för att undvika dessa sjukdomar. Tandhygienisten informerar om förekomsten av dessa sjukdomar samt instruerar patienten om hur man kan använda olika hjälpmedel för att åstadkomma så god munhygien som möjligt. Ofta behöver vi korrigera tandborsttekniken för att uppnå maximal effekt av tandborstningen. Att hålla rent på tandens alla ytor är mycket viktigt inte minst om man är muntorr och/eller har gjort stora arbeten inom protetik vilket ofta förändrar förutsättningarna i munhålan.

BEHANDLING AV TANDLOSSNING

En av tandhygienistens arbetsuppgifter är att ta bort tandsten både supragingivalt (ovanför tandköttskanten) och subgingivalt i tandköttsfickan vid tandlossning. I de allra flesta fall kan tandhygienisten behandla djupa tandköttsfickor framgångsrikt. Om det skulle vara för djupa tandköttsfickor kan vi remittera till specialisttandläkare för operativt ingrepp.

BORTTAGNING AV MISSFÄRGNINGAR

Missfärgningar uppstår när man röker, dricker rödvin, te och kaffe och ibland efter vissa läkemedel. Tandhygienisten tar lätt bort dessa missfärgningar med polering eller airflow.

BEHANDLINGSGÅNG

Behandling hos tandhygienist tar cirka 45- 60 minuter och innefattar:

  • Inspektion av munslemhinna och gingiva (tandkött)
  • fickmätning samt parodontal diagnos.
  • Information och eventuell korrigering av tandborstteknik för optimal tandrengöring.
  • Instruktion av approximala hjälpmedel som tandtråd, tandsticka och interdentalborste.
  • Borttagning av tandsten, missfärgningar och mjuka beläggningar.
  • Polering med specialpasta samt fluorbehandling i vissa fall.